Mã số : 1119/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019” của Sở Công Thương
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-30
Tệp đính kèm: