Mã số : 33/2019/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 46⁄2014⁄QĐ-UBND ngày 29⁄12⁄2014 của UBND về việc ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-09-27
Tệp đính kèm: