Mã số : 26/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 2016-07-01
Tệp đính kèm: