Mã số : 08/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-07-29
Tệp đính kèm: