Mã số : 81/2013/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thanh tra
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2013-07-19
Tệp đính kèm: