Mã số : 59/2019/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2019-09-26
Tệp đính kèm: