Mã số : 40/2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về khai báo hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 2011-11-14
Tệp đính kèm: