Mã số : 1938/KH-UBND
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-09-06
Tệp đính kèm: