Mã số : 1936/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc thực hiện Nghị quyết số 02⁄NQ-CP ngày 01⁄01⁄2019 của Chính phủ về Chỉ số thành phần về kiểm soát tham nhũng (B2)
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2019-09-05
Tệp đính kèm: