Mã số : 976/KH-SCT
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: GĐ Nguyễn Sỹ Chín
Ngày ban hành: 2019-09-03
Tệp đính kèm: