Mã số : 07/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-06-29
Tệp đính kèm: