Mã số : 09/2019/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2019-07-08
Tệp đính kèm: