Mã số : 105/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-11-16
Tệp đính kèm: