Mã số : 52/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 20⁄10⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2015-12-31
Tệp đính kèm: