Mã số : 03/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19⁄2016⁄NĐ-CP ngày 22⁄3⁄2016 của Chính phủ về kinh doanh khí
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Kinh doanh Gas
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-05-10
Tệp đính kèm: