Mã số : 19/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh khí
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Gas
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2016-03-22
Tệp đính kèm: