Mã số : 02/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác Quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-01-09
Tệp đính kèm: