Mã số : 47/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh kế, kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngnaan sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-11-15
Tệp đính kèm: