Mã số : 40/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-10-30
Tệp đính kèm: