Mã số : 25/2011/TT-BTP
Tên văn bản: Thông tư về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 2011-12-27
Tệp đính kèm: