Mã số : 40/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Bán hàng đa cấp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-03-12
Tệp đính kèm: