Mã số : 69/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-05-15
Tệp đính kèm: