Mã số : 12/2018/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69⁄2018⁄NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2018-06-15
Tệp đính kèm: