Mã số : 81/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-05-25
Tệp đính kèm: