Mã số : 36/2005/QH11
Tên văn bản: Luật Thương mại
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 2005-06-14
Tệp đính kèm: