Mã số : 87/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh khí
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Gas
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-06-15
Tệp đính kèm: