Mã số : 83/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2014-09-03
Tệp đính kèm: