Mã số : 14/2017/QH14
Tên văn bản: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 2017-06-20
Tệp đính kèm: