Mã số : 71/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: PGĐ Hoàng Kiều Anh
Ngày ban hành: 2018-05-15
Tệp đính kèm: