Mã số : 32/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113⁄2017⁄NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật hóa chất
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2017-12-28
Tệp đính kèm: