Mã số : 50/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-01-09
Tệp đính kèm: