Mã số : 1534/2008/QĐ-BCA
Tên văn bản: Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành công thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công an
Người ký: Đại tướng Lê Hồng Anh
Ngày ban hành: 2008-09-18
Tệp đính kèm: