Mã số : 33/2002/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2002-03-28
Tệp đính kèm: