Mã số : 30/2000/PL-UBTVQH10
Tên văn bản: Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nông Đức Mạnh
Ngày ban hành: 2000-12-28
Tệp đính kèm: