Mã số : 108/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 108⁄2014⁄NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2014-11-20
Tệp đính kèm: