Mã số : 113/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108⁄2014⁄NĐ-CP ngày 20⁄11⁄2014 về chính sách tinh giảm biên chế
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-08-31
Tệp đính kèm: