Mã số : 02/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 2012-01-18
Tệp đính kèm: