Mã số : 59/2016/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2016-12-31
Tệp đính kèm: