Mã số : 61/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2018-04-23
Tệp đính kèm: