Mã số : 41/2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2011-12-16
Tệp đính kèm: