Mã số : 43 /2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2011-12-26
Tệp đính kèm: