Mã số : 27/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-01-09
Tệp đính kèm: