Mã số : 34/2015/TTLT-BCT-BNV
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa phương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý thị trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Nội Vụ
Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh - Đỗ Thắng Hải
Ngày ban hành: 2015-11-04
Tệp đính kèm: