Mã số : 15/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-03-09
Tệp đính kèm: