Mã số : 30/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý quy hoạch phát triển điện lực, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2015-09-16
Tệp đính kèm: