Mã số : 41/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định về xuất khẩu khoáng sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2012-12-24
Tệp đính kèm: