Mã số : 22/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-03-26
Tệp đính kèm: