Mã số : 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC
Tên văn bản: Thông tư Liên tịch hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Công an - Viện kiểm soát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao
Người ký: Lê Quý Vương - Hoàng Quốc Vượng - Nguyễn Hải Phong - Nguyễn Sơn
Ngày ban hành: 2015-08-20
Tệp đính kèm: