Mã số : 26/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ huy Hoàng
Ngày ban hành: 2015-08-17
Tệp đính kèm: