Mã số : 24/2015/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 2015-07-31
Tệp đính kèm: